Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda dla uczestnika szkolenia

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Airborn Sp. z o.o. z siedzibą w 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000431247, o kapitale zakładowym w wysokości 13.000 zł, NIP 9581661178, REGON 221731959, reprezentowaną przez: Grzegorza Herzberga – Prezesa Zarządu.
2) Biorąc pod uwagę wskazane poniżej podstawy prawne dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji procesów szkoleń i egzaminów przez Airborn Sp. z o.o.  – art. 6 ust. 1 lit. a i b.
– wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
– realizacji marketingu usług Airborn Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Airborn Sp. z o.o.  polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: Instruktorom angażowanym przez Airborn Sp. z o.o., egzaminatorom, ULC,  kancelarii prawnej, firmie księgowej, firmie IT obsługujących Airborn, Poczcie Polskiej, Pocztex, ubezpieczyciela. Pełna lista identyfikująca w/w podmioty jest dostępna na każde żądanie przesłane na adres e-mail:
grzegorz.herzberg@airborn.aero

4)  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego po zakończeniu szkolenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji o szkoleniach realizowanych przez Airborn Sp. z o.o. oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od zakończenia szkolenia zgodnie z zapisem w pkt. 4
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych aplikacji na szkolenie w powyższych celach dobrowolnie i zostałem poinformowany możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez niekorzystnych konsekwencji, z uwzględnieniem terminów usunięcia danych wskazanych w powyższym obowiązku informacyjnym oraz że w przypadku zawarcia umowy na szkolenie realizacja prawa wycofania zgody nastąpi po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 obowiązku informacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje jak zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w ramach wskazanych w klauzuli obowiązki informacyjnego celów przetwarzania danych osobowych.

  •  
Call Now Button

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Z ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies Airborn. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close