Egzamin na drona

Lataj zgodnie z wymaganymi przepisami

Egzaminy dla pilotów dronów stanowią ostatni etap niezbędny do zdobycia uprawnień zarówno krajowych, jak i europejskich.

Czym są egzaminy UAV?

Egzaminy UAV to proces oceny wiedzy, umiejętności i praktycznych zdolności pilotów bezzałogowych statków powietrznych i operatorów dronów. W wielu krajach, w miarę jak UAV stają się coraz bardziej powszechne, organy regulacyjne wprowadzają wymóg uzyskania odpowiednich licencji lub certyfikatów przed legalnym użytkowaniem tych urządzeń.

Takie egzaminy mają na celu zapewnienie, że osoby korzystające z dronów posiadają odpowiednie kompetencje, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i wykonywać swoje zadania w sposób odpowiedzialny.

Każde szkolenie pilotów dronów kończy się tą formą weryfikacji wiedzy (zarówno w kategorii otwartej, jak i szczególnej)

Zapisz się na egzamin UAV

Dlaczego egzaminy są potrzebne?

Bezpieczeństwo publiczne: Nieodpowiednie użytkowanie dronów może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Egzaminy pomagają upewnić się, że operatorzy rozumieją przepisy i zasady dotyczące bezpiecznego lotu dronem w różnych sytuacjach.

Ochrona prywatności: Drony wyposażone w kamery mogą naruszać prywatność osób i podmiotów. Egzaminy zwracają uwagę na odpowiedzialne korzystanie z technologii, aby unikać naruszenia prywatności innych.

Unikanie kolizji: Ryzyko kolizji drona z innymi powietrznymi pojazdami, zwłaszcza w pobliżu lotnisk, jest rzeczywistym zagrożeniem. Egzaminy UAV weryfikują poziom wiedzy operatorów, odnośnie unikania niebezpiecznych sytuacji.

Znajomość prawa: Każde państwo ma swoje specyficzne regulacje dotyczące użytkowania dronów. W Polsce odpowiada za nie Urząd Lotnictwa Cywilnego. Egzaminy zapewniają, że operatorzy są świadomi i przestrzegają tych przepisów.

Korzyści dla branży dronowej i społeczeństwa

Egzaminy UAV przynoszą liczne korzyści dla branży dronów i społeczeństwa:

Rodzaje egzaminów

Egzamin państwowy UAV

Egzamin przeprowadzany przez upoważniony podmiot, zgodnie z procedurą egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Przystępuje się do niego po ukończeniu szkolenia lotniczego: kursant musi zakończyć szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne.

Odbywa się w formie nadzorowanej, z limitowanym czasem udzielania odpowiedzi na pytania zamknięte, które są losowane z bazy pytań egzaminacyjnych.

W takim przypadku uprawnienia są aktywne w terminie do 30 dni od daty zdania egzaminu (w praktyce często szybciej 5-7 dni)

Egzamin wstępny

Test online zdawany po raz pierwszy na uprawnienia, które wcześniej nie były w posiadaniu pilota.

Stanowi formę dodatkowego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez ośrodek, celem zweryfikowania stanu wiedzy pilota drona jeszcze przed zakończeniem szkolenia lotniczego. 

Egzamin okresowy

Egzamin państwowy pozwalający na przedłużenie uprawnień które nadawane są okresowo.

Można do niego przystąpić już na trzy miesiące przed kończącym się terminem uprawnień.

W przypadku tego egzaminu, pilot drona nie przedstawia żadnych dokumentów szkoleniowych, a jedynie dowód tożsamości, potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej i aktualne uprawnienia widniejące na stronie urzędu lotnictwa cywilnego w profilu pilota.

przykładowe uprawnienia dronowe
Egzamin wznawiający

Egzamin państwowy przeprowadzany po wygaśnięciu ważności posiadanych uprawnień dronowych. Wiele osób zapomina, że świadectwa kwalifikacji operatora już nie obowiązują. Jeżeli jesteś jednym z tym osób, co nie dokonało konwersji świadectwa kliknij tutaj. 

Poza podstawowymi dokumentami niezbędnymi do podejścia do tego rodzaju egzaminu wymagane jest przejście przez szkolenie wznawiające.

Egzamin próbny

Jest to forma dodatkowego egzaminu teoretycznego stanowiąca trening przed egzaminem państwowym.

To ostatni etap nauki po ukończeniu szkolenia praktycznego, który pozwala uniknąć rozczarowania i kosztów podatkowych związanych z niezaliczonym egzaminem państwowym.

Nie jest wymagana forma nadzorowana, bardziej do użytku prywatnego.

aplikacja Airborn
Egzamin zamawiany (państwowy)

Rodzaj egzaminu zamkniętego organizowanego na zamówienie składane przez podmiot, dla określonego zgromadzenia osób.

Termin, godzina, forma, zakres i inne opcje dodatkowe ustalane są indywidualnie na podstawie diagnozy potrzeb.

Forma egzaminów UAV

Egzaminy państwowe przeprowadzane są w większości w formie zdalnej, co oznacza, że zdajemy ja na własnym komputerze z wbudowaną kamerą z dowolnego miejsca na ziemi.

Możliwa jest także forma stacjonarna, ale wymaga ona dodatkowych indywidualnych ustaleń.

Egzaminy państwowe na uprawnienia dronowe składają się z testu ABCD z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu przedmiotów wymaganych na dane uprawnienie.

Rodzaje egzaminów państwowych

Egzamin na uprawnienia europejskie A2

Egzamin przeprowadzony z trzech przedmiotów formie pytań testowych ABCD pochodzących z bazy pytań dotyczących kategorii otwartej. Aby przystąpić do tego egzaminu wystarczy zrealizować szkolenie online w trybie samokształcenia na stronie urzędu lotnictwa cywilnego. Nie jest wymagane ukończenie szkolenia praktycznego.

egzamin dron pilot uav
Egzamin na uprawnienia w zasięgu wzroku VLOS (Visual Line Of Sight)

Egzamin przeprowadzony z ośmiu przedmiotów formie pytań testowych ABCD pochodzących z bazy pytań dotyczących lotów w kategorii szczególnej jedynie w zasięgu widoczności wzrokowej pilota BSP.

Pilot drona może do niego przystąpić po zaliczeniu szkolenia teoretycznego i odbyciu szkolenia praktycznego.

egzamin dron pilot uav
Egzamin na uprawnienia poza zasięgiem wzroku BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight)

Egzamin przeprowadzony z ośmiu przedmiotów formie pytań testowych ABCD pochodzących z bazy pytań dotyczących lotów w kategorii szczególnej w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku pilota.

egzamin dron pilot uav

Zapisz się na egzamin UAV

Procedura egzaminacyjna

Na czas egzaminu musisz mieć dostęp do:

 • laptopa lub komputera (egzaminu nie uda się przeprowadzić z poziomu telefonu);

 • stabilnego łącza internetowego;

 • sprawnej kamery i działającego mikrofonu.

Po dokonaniu rejestracji na egzamin niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości Kandydatów, poprzez okazanie dowodu tożsamości.

Egzamin online dotyczyć będzie wiedzy teoretycznej z następujących przedmiotów / modułów:

 1. Przepisy lotnicze

 2. Ograniczenia możliwości człowieka

 3. Procedury operacyjne

 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych

 6. Meteorologia

 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie

 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Egzamin teoretyczny składa się z 80 losowo wybieranych przez system pytań (po 10 pytań z każdego z modułów wyspecyfikowanych powyżej).

Do każdego pytania przypisane są 4 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

Maksymalny czas trwania egzaminu w kategorii szczególnej to: 12 minut na każdy z modułów (po 10 pytań) – czyli na rozwiązanie testu masz w sumie 96 minut. Warunkiem zaliczenia testu jest posiadanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi. Wynik egzaminu poznasz natychmiast po jego zakończeniu.

Po egzaminie zapraszamy do współpracy

Aplikacja mobilna AIRBORN JOBS powstała z myślą zarówno o pilotach dronów, którzy szukają dodatkowego źródła dochodu, jak również o przedsiębiorcach z różnych branż, którzy potrzebują profesjonalistów dla swoich potrzeb.

Zainteresowany? Wypełnij formularz!