Budownictwo

Monitoring przebiegu prac budowlanych

Pomiary powierzchni, objętości i długości oparte na ortofotomapach: To nie tylko sporządzenie dokumentacji terenu pod zabudowę ale także dzięki niskiemu nalotowi fotogrametrycznemu BSP sporządzenie dokładniej ortofotomapy zagospodarowywanego terenu. Drony dostarczają nie tylko zdjęć, ale także modeli trójwymiarowych fotografowanych inwestycji (połączenie z technologią 3D) Zebrana dokumentacja służy następnie do pomiarów, np. weryfikacji ilości robót ziemnych czy obliczenia objętości wykopów, wymiarów fundamentów, geometrii obiektów itp. Na podstawie zdjęć z dronów można szczegółowo określić wolumen piasku na budowie czy głębokość osadzenia rurociągu, co znacząco przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.


Przygotowanie danych dla projektantów: Przy oprogramowaniu jak AutoCAD czy BIM BSP stanie się doskonałym narzędziem do usprawnienia pracy architektów i inżynierów, ponieważ zdjęcia z drona można przenieść bezpośrednio do projektu na komputerze. Dodatkowo, lot może odbywać się po zaplanowanej siatce, z automatycznym pokryciem całego zaznaczonego terenu, włączając w to trajektorie krzyżowe, zdjęcia ortogonalne do mapowania oraz zdjęcia wykonane np. pod kątem 45º do skanowania i dalszego modelowania 3D.

Nadzorowanie procesu budowy:

Zalety wykorzystania dronów do inspekcji budowlanych:

Zainteresowany? Wypełnij formularz!