Zastosowania dronów w branżach

Zastosowania dronów

Wykorzystanie dronów jest coraz większe w różnych gałęziach gospodarki. Analitycy przewidują, że do 2026 roku wartość polskiego rynku dronów cywilnych osiągnie wartość aż 3,26 mld zł. Technologia dronowa została nawet wliczona do projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), co świadczy o jej ogromnym potencjale. W niniejszej publikacji przedstawimy przykładowe zastosowania bezzałogowców w różnych dziedzinach życia.

Drony w służbach porządkowych i medycznych

Zastosowanie dronów w Straży PożarnejUAV w służbach porządkowych i medycznych znajdują wiele zastosowań, m. in. eliminują fałszywe wezwania. Producenci, m. in. DJI, prześcigają się w tworzeniu jak najlepiej przystosowanego sprzętu do “zadań specjalnych”. Ratownicy często wykorzystują drony wyposażone w kamerę termowizyjną w poszukiwaniach osób na dużych wysokościach i w trudno dostępnych terenach. Dzięki swojej szybkości i niezawodności drony zwiększają bezpieczeństwo oraz przyczyniają się do zwiększenia szans na przeżycie osób zaginionych. 

Sytuacje kryzysowe są z powodzeniem rozwiązywane z dronem. W Polsce pierwszym głośnym zastosowaniem dronów przez policję służby ratunkowe miało miejsce w 2010 roku, podczas akcji poszukiwawczej zaginionej dziewczynki.

Zastosowanie dronów w patrolowaniu autostradW przypadku wypadków komunikacyjnych umożliwiają transport krwi i respiratorów. Doskonałym przykładem jest polski „Dron Autostradowy”, którego zadaniem jest dostarczanie apteczki w miejsce zdarzenia. Dodatkowo pozwala dyspozytorowi w realny sposób ocenić sytuację. BSP wpływają na zmniejszenie patroli przez analizę obszarów w poszukiwaniu zagrożeń m. in. na drogach. 

Drony umożliwiają także ściganie i śledzenie przestępców na dużym obszarze. Często nagrania z kamer przytwierdzonych do BSP stanowią materiał dowodowy w sprawie. Straż Graniczna z kolei monitoruje i kontroluje granice z wykorzystaniem technologii dronowej, niwelowany jest także przemyt.

W straży pożarnej zaś używa się drona do kontroli pożarowej oraz wspomaganie gaszenia z powietrza. Zbieranie informacji następuje przez kamery termowizyjne zamocowane na dronach. Aktualnie DJI wyprodukował drona dedykowanego dla służb – Matrice 30.

Zastosowania dronów w wojsku

Zastosowanie dronów w wojskuNowoczesne technologie niemal od samego początku służyły żołnierzom w pełnieniu służby. Jakie pełnią funkcje? W przypadku roju BSP, drony sensorowe (z czujnikami środowiskowymi) są używane do wywiadu terenowego. Identyfikują cele oraz zagrożenia środowiskowe, o których informacje przekazywane do sztabu dowodzenia poprzez stałe monitorowanie przez cały czas lotu. 

Z kolei drony bojowe (wyposażone w odpowiednią broń) są w stanie wykryte zagrożenie zlikwidować. Użycie dronów sprawia, że nie ma konieczności wysyłać żołnierzy bezpośrednio na pole walki, przez co niwelujemy potencjalne straty w ludziach.

Dron a sytuacja na Ukrainie

Drony odgrywają znaczącą rolę w konflikcie w Ukrainie. Oprócz typowo militarnego zastosowania, pomagają również w dostarczaniu środków medycznych do szpitali, w tym insuliny dla diabetyków, która jest bardzo podatna na temperaturę. Dodatkowo drony transportują zapasy krwi, inne leki, szczepionki i zestawy do opatrywania ran.

Dron a patrolowanie wschodniej granicy

Bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye udaremniły już ponad 1000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od wielu miesięcy wykorzystują bezzałogowe statki powietrzne do patrolowania polsko-białoruskiej granicy z lotu ptaka. W ciągu 7 miesięcy dronami wykonali ponad 1000 godzin lotów wykonując blisko 500 operacji powietrznych (ponad 70% było wykonywanych w nocy z kamerą termowizyjną).

Uważa się, że przyszłe postępy technologiczne zwiększą skuteczność Bezzałogowych Statków Powietrznych w działaniach ofensywnych, jak i obronnych.

Zastosowania dronów w leśnictwie

Drony w leśnictwie znajdują wykorzystanie przede wszystkim do monitorowania przyrodniczego i zapobieganiu pożarom. Zebrane dane umożliwiają sprawne inspekcje drzewostanu, a także inwentaryzację szkód powstałych przez aktywność zwierzyny, wykonywanie map niedostępnych miejsc, a nawet ocenianie strat powodowanych przez klęski żywiołowe.

Zastosowania dronów w rolnictwie

Bezzałogowe Statki Powietrzne są użytkowane także w nowoczesnym rolnictwieBezzałogowe Statki Powietrzne znajdują również zastosowanie w rolnictwie. Pozyskane dane służą przede wszystkim do badania ilości plonów, wykrywania szkód, powstałych w wyniku działania dziko żyjących zwierząt, czy warunków pogodowych. Rolnik jest w stanie także kontrolować opryski pól i sadów. 

Mobilność urządzenia sprawia, że pomiary upraw na dużych powierzchniach są o wiele łatwiejsze do wykonania i przetwarzania.

Dron jako narzędzie do ochrony środowiska

Naukowcy z chęcią sięgają po Bezzałogowe Statki Powietrzne do swoich badań ze względu m. in. na szybką i dokładną możliwość przeszukiwania terenu (a tym samym dokonanie mapowania), co przedkłada się m. in. na zmniejszenie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, czy też dokonywanie dokładnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza.

Drony aktualnie zastąpiły helikoptery, które uprzednio służyły do obserwacji zwierząt. W przypadku nauk behawioralnych zwierząt korzysta się najczęściej z płatowców lub wielowirnikowców. Dzięki dronom robienie zdjęć gatunkom zwierząt, które są bardzo płochliwe, np. dziko żyjących koni, jest o wiele prostsze.

Często drony są wykorzystywane jako statki zwiadowcze do badania biosfery, są w stanie dostarczyć naukowcom próbek, które byłyby trudne do zdobycia przez człowieka, np. z kraterów aktywnych wulkanów.

Dron znajduje również zastosowanie w oceanografii. Prowadzone są różnego rodzaju badania, podczas których drony są wysyłane w głębiny, zbierając dokładne dane o temperaturze oceanu, zasolenia wody, co pozwala na tworzenie prognoz dla oceanów, roztopy lodu, czy też składu atmosfery.

Zastosowania dronów w branży TSL (Transport / Spedycja / Logistyka)

Zastosowanie dronów przy inspekcji budowyKolejną branżą, która bardzo intensywnie korzysta z Bezzałogowych Statków Powietrznych jest TSL (Transport/Spedycja/Logistyka). Aktualnie transport kolejowy bardzo mocno rozwija się w tej kwestii. 

W infrastrukturze kolejowej drony służą m. in. do monitorowania stacji, peronów, mostów i wiaduktów. Przeprowadzane są wówczas inspekcje pod kątem wykrywania ubytków (np. dachów), czy pęknięć, które niewątpliwie stanowią ogromne zagrożenie w transporcie.

W Polsce bardzo duży nacisk jest kładziony na kontrolę stanu technicznego torów kolejowych: sprawdzane są rozjazdy, skrzyżowania oraz skrajnie. Dodatkowo, z użyciem dronów przeprowadzany jest monitoring prac budowlanych. Ponadto sprawdzane są tunele oraz zapory i zbiorniki wodne (pod kątem nieszczelności i podmyć). Dzięki wykorzystaniu dronów można w szybki i dokładny sposób, bez narażania personelu, monitorować skarpy i klify w pobliżu ciągów komunikacyjnych. BSP służą także do zapobieganiu kradzieży kabli trakcyjnych, węgla, metali oraz paliw.

Logistyka ostatniej mili

Wiele firm stosuje drony do usługi kurierskiej.Wiele firm stosuje drony do usługi kurierskiej.Świat bardzo mocno idzie w kierunku handlu online. 

Przewiduje się, że w 2026 roku będzie stanowił ponad 40% sprzedaży detalicznej, co przekłada się na większe zapotrzebowanie firm transportowych na szybkie dostarczanie towarów do Klientów.

Bardzo kosztownym i najbardziej nieefektywnym etapem z tym związanym jest tzw. logistyka ostatniej mili. Stąd też pojawił się pomysł firm logistycznych na użycie bezzałogowców. Jest to doskonała alternatywa w przypadku transportu towarów na terenachmiejskich: ruch uliczny, korki, czy wypadki komunikacyjne nie mają wpływu na czas dostarczenia przesyłki pod konkretny adres.

Branża rozrywkowa i sportowa

Drony są wykorzystywane również bardzo mocno w branży filmowej i rozrywkowej. Lepsze, piękne ujęcia (np. podczas transmisji z koncertu, robienia zdjęć zmagań sportowych) sprawiają, że wiele filmów zyskuje stosowną dynamikę. 

Jeżeli kreacja filmów jest dla Ciebie tematem zainteresowań to sprawdź koniecznie nasze szkolenie z filmowania.

Zastosowanie dronów do tworzenia map i modeli 3D

Stworzona na podstawie wykonanych zdjęć z drona mapa charakteryzuje się brakiem zniekształceń terenu, jednorodną tonacją kolorów oraz jednolitą skalą dla całego obszaru przestawionego na obrazie. Dzięki temu może zostać wykorzystana do dokonywania pomiarów budynku i otoczenia wokół niego oraz do sporządzania planów za gospodarowania terenu. Tego rodzaju mapy sprawdzają się m.in. w działalności branży geodezyjnej.

Wśród korzyści wynikających z opracowania takiej wizualizacji znajduje się możliwość dookreślenia stref w obiekcie, które mogą być szczególnie narażone na wystąpienie pożaru, czy zalanie. Sprawdzają się również w gospodarce zasobami wodnymi gdzie są wykorzystywane w określaniu wielkości terenów zalewowych, projektowaniu systemów przeciwpowodziowych i inwentaryzacji wałów przeciwpowodziowych.

Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący sprawdź nasze szkolenie z teledetekcji.

Nowoczesne urządzenia w innych branżach

Jakie będzie zastosowanie dronów w przyszłości? Naukowcy przewidują, że pomogą w rozwoju infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii poprzez przenoszenie turbin wiatrowych, a także będą sztucznie zapylać rośliny i walczyć z wyciekami gazu.

Dzięki tak wszechstronnemu zastosowaniu BSP powstaje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią obsługiwać tą technologię. Coraz więcej firm poszukuje pilotów dronów do wykonywania zadań w obrębie swojej organizacji.

Nowy rynek pracy we współczesnym świecie

Jesteśmy świadkami tworzenia nowego rynku pracy, który już dziś daje ogromne możliwości ze względu na tak wszechstronne zastosowanie dronów.  Bezzałogowe Statki Powietrzne to przyszłość w wielu dziedzinach, w którą warto inwestować. Jeżeli chcesz rozwinąć się w tej branży to skontaktuj się z nami.

Call Now Button