Polityka jakości

Misją AIRBORN jest oddziaływanie na społeczny i gospodarczy rozwój rynku lotniczego poprzez świadczenie usług szkoleniowych z zakresu UAVO oraz wpływ na rozwój i innowacyjność firm poprzez świadczone usługi doradcze- w szczególności w zakresie wdrażania platformy e-learningowej.

Nadrzędnym celem firmy jest realizacja zasady samorządności leżącej u podstaw profesjonalnie świadczonych i stale doskonalonych usług z zakresu organizacji szkoleń lotniczych, zaspokajających zbiorowe i indywidualne potrzeby klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia i umocnienia roli AIRBORN jako ośrodka kształcenia lotniczego.

Cel ten realizowany jest poprzez:

   • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie SZJ zgodnego z normą ISO 9001:2015;
   • Osiąganie celów wyznaczonych przez AIRBORN: realizacja szkoleń z BUR, szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, szkoleń przetargowych ; realizacja usług doradczych dla firm
   • Analizowanie potrzeb klientów i odpowiadanie na ich rosnące wymagania; przedstawianie ofert dla klientów
   • Zapewnienie zasobów dla osiągnięcia zgodności jakości usług z oczekiwaniami klientów; poszerzanie bazy sal wykładowych do celów realizacji szkoleń
   • Nabór wykwalifikowanego personelu, który systematyczne podnosi swoje kwalifikacje;
   • Nabór wykwalifikowanych instruktorów do szkoleń;
   • Terminowe, w możliwie jak najkrótszym czasie i zgodnie z prawem organizowanie szkoleń dla klientów;
   • Ciągły nadzór nad procesami i procedurami;
   • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług;
   • Stosowanie zasad etyki zawodowej.

 

Realizacja wyznaczonych celów jakościowych opiera się na pełnym zaangażowaniu Kierownictwa oraz wszystkich pracowników AIRBORN, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Airborn certyfikat