Uwaga! Rekord kp indeks = 8 !

Według informacji, które podaje Droneradar, w dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami rekordowej aktywności słonecznej i jej oddziaływania na Ziemię!
Kp-Index: 8-!

Co to oznacza?

Aktywność słoneczna i jej oddziaływanie na Ziemię jest określane poprzez wskaźnik Kp-Index w 10-stopniowej skali: od 0 do 9. Przyjmuje się, że wskazania Kp-Index powyżej 5 mogą stanowić zagrożenie podczas lotu. Operator – przygotowując się do wykonywania lotów – powinien uwzględnić sprawdzenie tego wskaźnika. Należy pamiętać, że nawet jeśli lot będzie odbywał się w trybie ATTI (nie wykorzystując GSP do pozycjonowania) to procedury awaryjne FailSafe wymagają pełnej sprawności zarówno kompasu jak i GPS, by dron mógł przejść do zawisu lub rozpocząć powrót do domu.

 

Które urządzenia pokładowe bezzałogowców mogą ulec zakłóceniom lub działać niepoprawnie?

  • kompas
  • odbiornik GNSS (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU)
  • barometr
  • czujniki wizyjne antykolizyjne

A jaki wpływ na to mają burze słoneczne?

Burze słoneczne to eksplozje (rozbłyski) występujące w atmosferze Słońca. Powodują wyrzuty materii, które – mimo dużej odległości tej gwiazdy od Ziemi – oddziałują na ziemskie środowisko. Sytuacje odczuwania efektu tych burz na powierzchni Ziemi są bardzo rzadkie. Promieniowanie dociera jednak do środkowych warstw stratosfery – do ok. 20 200 km nad Ziemią – gdzie po orbitach krążą satelity systemów GNSS. Ich zakłócanie powoduje przesyłanie błędnych danych na Ziemię – do odbiorników. Te z kolei mogą powodować niestabilność w locie bezzałogowca, który opiera się na systemach GNSS przy wyznaczaniu pozycji w przestrzeni.

Podzespołami, które są najbardziej wrażliwe na zakłócenia jest kompas i GPS. Co do pracy barometru – działa on na prostej zasadzie pomiaru ciśnienia atmosferycznego i jego zmiany wraz z wysokością – przypadki jego zakłócania są marginalne, znacznie częściej dochodzi do mało precyzyjnych wskazań, które są przeważnie związane ze zmieniającym się ciśnieniem podczas trwania lotu (zmiany frontów, wiatr). Z kolei czujniki wizyjne stosowane do wykrywania i omijania przeszkód nie będą działać poprawnie przy słabym oświetleniu przeszkody, a po zmroku stają się bezużyteczne. To wynika jednak z charakterystyki ich działania i ciężko uznać to za zakłócanie ich pracy.

Zakłócenia pracy nawigacji satelitarnej GNSS z kolei są związane przede wszystkim z błędnymi danymi przesyłanymi do odbiornika zamontowanego w bezzałogowcu. Rzadziej jednak chodzi o zakłócanie samego odbiornika GPS/GLONASS (dwa najczęściej wykorzystywane systemy nawigacji satelitarnej) – zdecydowanie częściej to same satelity krążące wokół Ziemi przesyłają błędne dane. Taka sytuacja ma najczęściej związek z dużą aktywnością Słońca.