Model 3D PPNT Gdynia

Jak powstał model 3D Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni? Model 3D Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego tworzyliśmy w dwóch programach służących do generowania produktów fotogrametrycznych: 3DF Zephyr i Agisoft Metashape. Dodatkowo wersja minecraft model PPNT wygenerowaliśmy przy użyciu programu FEMAP, w którym użyto dodatkowe procedury stworzone w module API Programming.  Jak wyglądała ścieżka wykonania takiego modelu 3D? Generowanie […]

Zastosowania dronów w branżach

Zastosowania dronów Wykorzystanie dronów jest coraz większe w różnych gałęziach gospodarki. Analitycy przewidują, że do 2026 roku wartość polskiego rynku dronów cywilnych osiągnie wartość aż 3,26 mld zł. Technologia dronowa została nawet wliczona do projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), co świadczy o jej ogromnym potencjale. W niniejszej publikacji przedstawimy przykładowe zastosowania bezzałogowców w […]