Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Szkolenia obejmujące zagadnienia z najnowszych podstaw prawa lotniczego, przepisów i procedur ruchu lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, podstaw zarządzania przestrzenią powietrzną, funkcjonowania służb i organów ruchu lotniczego, zasad wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych VLOS/BVLOS, bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz odpowiedzialności operatorów UAV prowadzone są przez pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.