logo Airborn

UAVO VLOS

  • wróc

Visual Line Of Sight

Kurs UAVO VLOS

Szkolenie, po ukończeniu którego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym VLOS niezbędnym do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz lotów FPV przy użyciu BSP o masie startowej nie przekraczającej 2kg.

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Składa się ono z czterech etapów które mogą być prowadzone równolegle lub modułowo zgodnie z ustalonym przez podmiot szkolący harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika szkolenia. Każdy kursant przystępujący do szkolenia powinien zostać zapoznany z obowiązującym w podmiocie szkolącym programem szkolenia.

Zapoznaj się z programem

Etapy szkolenia

Szkolenie teoretyczne e-learningowe lub stacjonarne

8h

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

8h

Szkolenie praktyczne naziemne - Symulatory

2 - 4h

Szkolenie praktyczne w locie - loty szkolne w powietrzu

4h

Podmiot szkolący weryfikuje wiedzę i umiejętności kursanta na każdym etapie szkolenia i dopiero po ich zaliczeniu i zdaniu egzaminu wewnętrznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające podejście do egzaminu państwowego.

Szkolenie UAVO VLOS - Airborn

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w oparciu o platformę e-learningową lub tez odbywać się w formie stacjonarnej, seminaryjnej lub metodą samokształcenia nadzorowanego. Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

  1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
  2. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS).
  3. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego.
  4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
  5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.

Wybierz metodę nauki

stacjonarne

1600 zł

Kup

e-learning

1600 zł

Kup

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!