logo Airborn

UAVO VLOS

 • wróc

Visual Line Of Sight

Kurs UAVO VLOS

Szkolenie, po ukończeniu którego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym VLOS niezbędnym do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz lotów FPV przy użyciu BSP o masie startowej nie przekraczającej 2kg.

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Składa się ono z czterech etapów które mogą być prowadzone równolegle lub modułowo zgodnie z ustalonym przez podmiot szkolący harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika szkolenia. Każdy kursant przystępujący do szkolenia powinien zostać zapoznany z obowiązującym w podmiocie szkolącym programem szkolenia.

Zapoznaj się z programem

Etapy szkolenia

Szkolenie teoretyczne e-learningowe lub stacjonarne

14h

Egzamin teoretyczny

1h

Szkolenie praktyczne naziemne - symulatory, ćwiczenia, warsztaty

4h

Szkolenie praktyczne w powietrzu - loty szkolne

4h

Podmiot szkolący weryfikuje wiedzę i umiejętności kursanta na każdym etapie szkolenia i dopiero po ich zaliczeniu i zdaniu egzaminu wewnętrznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające podejście do egzaminu państwowego.

Szkolenie UAVO VLOS - Airborn

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w oparciu o platformę e-learningową lub tez odbywać się w formie stacjonarnej, seminaryjnej lub metodą samokształcenia nadzorowanego. Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

 1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 2. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS).
 3. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego.
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
 5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.

Wybierz metodę nauki

 • Wykłady
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia i warsztaty
 • Szkolenie praktyczne naziemne
 • Symulator
 • Loty szkolne
 • Egzamin wewnętrzny
 • Certyfikat ukończenia
 • Kurs Phantom4
 • Kurs DJI GO

najlepszy wybór
on-line
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty -
 • Szkolenie praktyczne naziemne 2h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 4h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

1250 zł

Kup
najlepszy wybór
mieszane
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty 3h
 • Szkolenie praktyczne naziemne 2h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 4h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

1450 zł

Kup
najlepszy wybór
stacjonarne
 • Wykłady stacjonarne (1 dzień)
 • Materiały szkoleniowe drukowany
 • Ćwiczenia i warsztaty 3h
 • Szkolenie praktyczne naziemne 2h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 4h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia drukowany
 • Kurs Phantom4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

1850 zł

Kup
najlepszy wybór
indywidualne
 • Wykłady online + konsultacje indyw.
 • Materiały szkoleniowe on-line lub drukowane
 • Ćwiczenia i warsztaty stacjonarne
 • Szkolenie praktyczne naziemne 2h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 4h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line lub drukowane
 • Kurs Phantom4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

od 2500 zł

Kup

Tylko u nas zapisując się na kurs otrzymujesz dostęp do dwóch unikatowych w skali kraju szkoleń: "DJI GO" i "Phantom 4".

Kurs DJI GO Kurs Phantom 4

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!