logo Airborn

UAVO INS

 • wróc

Instructor

Kurs UAVO INS

Zapisz się

Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w celu wydania uprawnienia INS wpisywanego do świadectwa kwalifikacji UAVO. Uprawnienie daje możliwość podjęcia pracy zarobkowej w zawodzie instruktora UAVO w dowolnym ośrodku szkolącym lub rejestracji własnego podmiotu szkolącego w zakresie posiadanych uprawnień.

Warunkiem wydania uprawnienia instruktora INS jest:

 1. posiadanie ważnego uprawnienia VLOS lub uprawnienia BVLOS
 2. ukończenie szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego
 3. zdanie próbnego egzaminu państwowego - egzamin wewnętrzny
 4. zdanie przed komisją egzaminacyjną egzaminu państwowego w zakresie uprawnienia instruktora INS
 5. odbycie z wynikiem pozytywnym nadzorowanej praktyki instruktorskiej

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Składa się ono z czterech etapów zgodnie z ustalonym przez podmiot szkolący harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika szkolenia. Każdy kursant przystępujący do szkolenia powinien zostać zapoznany z obowiązującym w podmiocie szkolącym programem szkolenia.

Szkolenie UAVO INS - Airborn

Etapy szkolenia

Szkolenie teoretyczne - ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

25h

Szkolenie praktyczne na ziemi i w locie oraz loty metodyczne VLOS i BVLOS

8h

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny

Nadzorowana praktyka instruktorska

Podmiot szkolący weryfikuje wiedzę i umiejętności kursanta na każdym etapie szkolenia, i dopiero po ich zaliczeniu, i zdaniu egzaminu wewnętrznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające podejście do egzaminu państwowego.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

 1. pedagogika
 2. prawo lotnicze
 3. metodyka szkolenia
 4. zasady wykonywania lotów
 5. bezpieczeństwo wykonywania lotów
 6. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 7. człowiek możliwości i ograniczenia
 8. szczególne przypadki w locie, zagadnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS może być rozpoczęte po ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i obejmuje co najmniej 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz co najmniej 10 lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu. Łączny czas trwania szkolenia praktycznego na podstawowej kategorii BSP wynosi ok 8h.

Nadzorowana praktyka instruktorska

Nadzorowana praktyka instruktorska obejmuje wyszkolenie co najmniej 2 kandydatów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Sprawdź swoją wiedzę przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem szkolenia zostaniesz poproszony przez nas, o wykonanie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kursów VLOS i BVLOS.

Wykonaj test wstępny

Zapisz się na szkolenie

Skorzystaj z naszej letniej promocji i zapisz się na szkolenie już dziś!

PROMOCJA
Kurs INS

tryb partnerski

8000 zł

2500 zł

Kup
Kurs INS

8000 zł

Kup

Jesteś zainteresowany kursem partnerskim? Skontaktuj się z nami!

Masz już uprawnienie INS?

Jesteś już instruktorem? Dołącz do nas!

Aplikuj

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!