logo Airborn

UAVO BVLOS

 • wróc

Beyond Visual Line Of Sight

Kurs UAVO BVLOS

Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w celu wydania świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym BVLOS (Beyon Visual Line Of Sight) niezbędnym do komercyjnego wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego. Planowanie lotu, sterowanie oraz nawigacja odbywa się za pomocą aplikacji, oraz równolegle za pomocą obrazu z kamery zamontowanej na BSP (bezzałogowym statku powietrznym).

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Składa się ono z czterech etapów, które mogą być prowadzone równolegle lub modułowo, zgodnie z ustalonym przez podmiot szkolący harmonogramem, zatwierdzonym przez kierownika szkolenia. Każdy kursant przystępujący do szkolenia powinien zostać zapoznany z obowiązującym w podmiocie szkolącym programem szkolenia.

Zapoznaj się z programem
Szkolenie UAVO BVLOS - Airborn

Etapy szkolenia BVLOS - 5-dniowe

Szkolenie teoretyczne e-learningowe lub stacjonarne

10h

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

15h

Szkolenie praktyczne naziemne - Symulatory

5h

Szkolenie praktyczne w locie - loty szkolne w powietrzu

10h

W przypadku szkolenia osoby posiadającej już uprawnienie podstawowe VLOS, szkolenie do uprawnienia podstawowego BVLOS obejmuje jedynie różnice programowe (program szkolenia BVLOS zawiera w sobie kompletne szkolenie VLOS).

Etapy szkolenia BVLOS dla osób posiadających uprawnienie VLOS - 3-dniowe

Wstępny egzamin wewnętrzny na poziomie VLOS

1h

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

12h

Szkolenie praktyczne naziemne - Symulatory

2h

Szkolenie praktyczne w locie - loty szkolne w powietrzu

6h

Podmiot szkolący weryfikuje wiedzę i umiejętności kursanta na każdym etapie szkolenia, i dopiero po ich zaliczeniu, i zdaniu egzaminu wewnętrznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające podejście do egzaminu państwowego.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w oparciu o platformę e-learningową lub też odbywać się w formie stacjonarnej, seminaryjnej, lub metodą samokształcenia nadzorowanego. Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

 1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 2. Meteorologia
 3. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego
 4. Nawigacja
 5. Procedury operacyjne
 6. Osiągi i planowanie lotu
 7. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.
 8. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS)
 9. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.

Wybierz metodę nauki

 • Wykłady
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia i warsztaty
 • Szkolenie praktyczne naziemne
 • Symulator
 • Loty szkolne
 • Egzamin wewnętrzny
 • Certyfikat ukończenia
 • Kurs Phantom 4
 • Kurs DJI GO

najlepszy wybór
on-line
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty -
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

2500 zł

Kup
najlepszy wybór
mieszane
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty 6h
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

2800 zł

Kup
najlepszy wybór
stacjonarne
 • Wykłady stacjonarne (2 dni)
 • Materiały szkoleniowe drukowany
 • Ćwiczenia i warsztaty 6h
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia drukowany
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

3200 zł

Kup
najlepszy wybór
indywidualne
 • Wykłady online + konsultacje indyw.
 • Materiały szkoleniowe on-line lub drukowane
 • Ćwiczenia i warsztaty 6h
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Symulator stacjonarne
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line lub drukowane
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis

5000 zł

Kup

Tylko u nas zapisując się na kurs otrzymujesz dostęp do dwóch unikatowych w skali kraju szkoleń: "DJI GO" i "Phantom 4".

Kurs DJI GO Kurs Phantom 4

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!