logo Airborn

UAVO BVLOS

 • wróc

Beyond Visual Line Of Sight

Kurs UAVO BVLOS

Szkolenie BVLOS jest to kurs przygotowujący do komercyjnego wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego. Oznacza to, że planowanie lotu, sterowanie oraz nawigacja odbywa się za pomocą aplikacji, która przekazuje parametry, takie jak: obraz z kamery zamontowanej na BSP (bezzałogowym statku powietrznym), mapa, która przedstawia położenie BSP oraz parametry lotu, czyli wysokość, prędkość, kurs, odległość od bazy, liczba satelit, itd.

Szkolenie BVLOS kompleksowo przygotowuje do wykonywania lotów:

 • operacyjnych (loty obejmujące szeroko pojęte działania z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej)
 • specjalistycznych (zawierają one nie tylko działania geodezyjne oraz loty badawcze, ale także dozór, monitoring, kontrolę osób, mienia, obiektów i obszarów leśnych)
 • automatycznych - są to loty branżowe, takie jak dostawy medyczne, czy też działania agrolotnicze wykonywane w trybie samoczynnym
 • szkoleniowych czyli takich, które realizowane są w ramach konkretnej działalności instruktażowej

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tym samym kompleksowo przygotowuje ono do egzaminu państwowego, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym BVLOS (Beyon Visual Line Of Sight)

Zapoznaj się z programem

Etapy szkolenia BVLOS - 5-dniowe

Szkolenie teoretyczne e-learningowe lub stacjonarne

10h

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

15h

Szkolenie praktyczne naziemne - briefing online

2h

Szkolenie praktyczne w locie - loty szkolne w powietrzu

10h

OPCJA: Szkolenie praktyczne naziemne - ćwiczenia, warsztaty

6h

Egzamin praktyczny

1h

W przypadku szkolenia osoby posiadającej już uprawnienie podstawowe VLOS, szkolenie do uprawnienia podstawowego BVLOS obejmuje jedynie różnice programowe (program szkolenia BVLOS zawiera w sobie kompletne szkolenie VLOS).

Etapy szkolenia BVLOS dla osób posiadających uprawnienie VLOS - 3-dniowe

Wstępny egzamin wewnętrzny na poziomie VLOS

1h

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

12h

Szkolenie praktyczne naziemne - briefing online

2h

Szkolenie praktyczne w locie - loty szkolne w powietrzu

6h

OPCJA: Szkolenie praktyczne naziemne - ćwiczenia, warsztaty

3h

Egzamin praktyczny

1h

Podmiot szkolący weryfikuje wiedzę i umiejętności kursanta na każdym etapie szkolenia, i dopiero po ich zaliczeniu, i zdaniu egzaminu wewnętrznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające podejście do egzaminu państwowego.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne UAVO BVLOS w Airborn

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w oparciu o platformę e-learningową lub też odbywać się w formie stacjonarnej, seminaryjnej, lub metodą samokształcenia nadzorowanego. Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

 1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 2. Meteorologia
 3. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego
 4. Nawigacja
 5. Procedury operacyjne
 6. Osiągi i planowanie lotu
 7. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.
 8. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS)
 9. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.

Wybierz metodę nauki

 • Wykłady
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia i warsztaty
 • Szkolenie praktyczne naziemne
 • Loty szkolne
 • Egzamin wewnętrzny
 • Certyfikat ukończenia
 • Kurs Phantom 4
 • Kurs DJI GO
 • Termin szkolenia praktycznego

najlepszy wybór
on-line
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty -
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis
 • Termin szkolenia praktycznego harmonogram

2750 zł

Kup
najlepszy wybór
mieszane
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty on-line
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis
 • Termin szkolenia praktycznego harmonogram

3000 zł

Kup
najlepszy wybór
stacjonarne / zdalne
 • Wykłady on-line
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty 16h
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis
 • Termin szkolenia praktycznego harmonogram

3300 zł

Kup
najlepszy wybór
indywidualne
 • Wykłady online + konsultacje indyw.
 • Materiały szkoleniowe on-line
 • Ćwiczenia i warsztaty dowolna
 • Szkolenie praktyczne naziemne 3h
 • Loty szkolne 10h
 • Egzamin wewnętrzny on-line
 • Certyfikat ukończenia on-line lub drukowane
 • Kurs Phantom 4 gratis
 • Kurs DJI GO gratis
 • Termin szkolenia praktycznego wybierz datę

od 3900 zł

Kup

Cena kursu nie obejmuje: badań lekarskich, orzeczenia lekarskiego, opłaty za świadectwo kwalifikacji, opłaty za egzamin państwowy, wynajmu sprzętu na egzamin.

Tylko u nas zapisując się na kurs otrzymujesz dostęp do dwóch unikatowych w skali kraju szkoleń: "DJI GO" i "Phantom 4".

Kurs DJI GO Kurs Phantom 4

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!