Logo Airborn

faq

  • szkolenia na drony

Frequently Asked Questions

Szkolenia na drony

Ile trwa szkolenie podstawowe VLOS?

Szkolenie VLOS do 5kg trwa trzy dni. Jest to minimalna ilość czasu niezbędna do opanowania materiału wymaganego na egzaminie wewnętrznym, na podstawie którego zdobywa się świadectwo kwalifikacji UAVO wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Czwarty dzień kursu przeznaczony jest dla osób, które (równolegle do wybranej kategorii, w tym wypadku VLOS) chciałyby poszerzyć swoje umiejętności w sterowaniu BSP o wyższej kategorii wagowej 5 – 25 kg. Po zakończeniu czwartego dnia szkolenia, kursant podchodzi do egzaminu państwowego, zdobywając uprawnienie do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym, którego masa startowa (MTOM) wynosi do 25kg.

Ile trwa szkolenie zaawansowane BVLOS?

Szkolenie BVLOS trwa 4 dni (lub 5 dni w przypadku masy startowej BSP do 5kg). Podczas kursu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności sterowania Bezzałogowym Statkiem Powietrznym poza zasięgiem wzroku.

Czy na szkolenie muszę mieć własny sprzęt?

NIE. Wszystkie szkolenia przeprowadzane są na sprzęcie ośrodka.

W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

Standardowo zajęcia zaczynamy od 09:00 i kończymy o 17:00.

Czy w cenę jest wliczony egzamin państwowy?

NIE. Egzamin państwowy, podobnie jak w przypadku kursów na prawo jazdy, podlega osobnej opłacie. Szczegółowe informacje w zakładce „egzaminy państwowe”.

Ile kosztuje egzamin państwowy?

Koszt egzaminu państwowego wynosi 211 zł (opłata łączna za część teoretyczną, praktyczną oraz wydanie świadectwa kwalifikacji).

Opłata za pierwsze wydanie świadectwa UAVO – 45 zł
Opłata za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji – 56 zł
Opłata za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji – 110 zł
(dane z 14.09.2019)

W przypadku starania się o uprawnienia VLOS do 5 kg należy wnieść jedynie opłatę za wydanie świadectwa kwalifikacji, czyli 45 zł bezpośrednio na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
W związku z wejściem w życie nowych przepisów (luty 2019) wydanie świadectwa kwalifikacji poprzedza szkolenie oraz pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego przeprowadzany w ośrodku szkoleniowym przez Instruktora uprawnionego do tej czynności.

Jaka jest zdawalność egzaminów?

Nie ma czegoś takiego jak zdawalność. Opanowanie wiedzy oraz umiejętności na szkoleniu jest wystarczające, aby zdać egzamin państwowy i jest uzależnione od osoby szkolonej.

Jakie są inne dodatkowe koszty związane ze świadectwem kwalifikacji?

Badania lotniczo-lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarza orzecznika, opłata za egzamin państwowy (opłacany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego), opłata za wynajem sprzętu na egzamin w przypadku braku własnego sprzętu, polisa OC do egzaminu państwowego.
W przypadku uprawnień VLOS do 5 kg NIE wymaga się badań lotniczo-lekarskich, orzeczenia. Jedyną opłatą dodatkową jaką ponosi kandydat to koszt wydania świadectwa kwalifikacji (45 zł).

Z jakim wyprzedzeniem należy dokonać płatności za kurs?

Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem kursu. Dokonanie wpłaty wiąże się z rezerwacją miejsca na kursie. Zdarza się, że zapisy na dane szkolenie kończą się już na tydzień przed rozpoczęciem kursu, dlatego warto dokonywać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy osoby bez doświadczenia mogą brać udział w szkoleniu?

OCZYWIŚCIE. Szkolenie VLOS jest dedykowane zarówno do osób bez doświadczenia, jak również do średnio-zaawansowanych operatorów. Osoba bez doświadczenia może podejść również do szkolenia VLOS + BVLOS.

Czy muszę mieć badania przed szkoleniem?

Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (wydawane przez lekarza orzecznika medycyny lotniczej) wydawane jest po przejściu przez komplet badań wymaganych przez danego lekarza.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przystąpić do kursu UAVO BVLOS (UAVO VLOS do 25 kg) należy przejść badania lotniczo-lekarskie oraz podejść do indywidualnej konsultacji z lekarzem orzecznikiem, który wydaje orzeczenie L-L.
Badania można wykonać na własną rękę i zgłosić się na kurs z ważnym orzeczeniem. Istnieje także możliwość wykonania badań organizowanych przez nasz ośrodek w jednej ze współpracujących z nami przychodni (w zależności od miasta, w którym realizowane są badania ich cena może się różnić).
W przypadku kandydatów zdobywających uprawnienie VLOS do 5 kg – badania lotniczo-lekarskie nie są wymagane.

Czy wada wzroku dyskwalifikuje mnie jako operatora?

Jeśli nie ma przeciwwskazań od lekarza, wada wzroku nie stanowi przeszkody w odbyciu kursu. Wszystkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia, a w konsekwencji użytkowania BSP będą rozwiązywane podczas indywidualnych konsultacji z lekarzem orzecznikiem.

Ile godzin dziennie trwa szkolenie?

Około ośmiu godzin.

Czy po ukończeniu szkolenia jest możliwość zdania egzaminu państwowego?

TAK. Po każdym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy lub egzamin wewnętrzny (w zależności od rodzaju uprawnień oraz kategorii wagowej BSP). Można do niego podejść pod warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym (zaliczonym przez Kierownika Szkolenia).
Egzamin państwowy nie dotyczy uprawnień VLOS do 5 kg – tutaj wymagany jest pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego przez Instruktora uprawnionego przez ośrodek.

Czy wystawiacie FV?

TAK. Faktura jest generowana automatyczne przez system sprzedaży.

Czy za szkolenie mogę zapłacić przelewem bankowym?
TAK. Dane do przelewu:

Ośrodek Kształcenia Lotniczego - Airborn Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Nr konta: 79 1050 1764 1000 0091 4064 0955

Bank: ING BANK ŚLĄSKI

BIC/SWIFTL: INGB PL PW

Dane do przelewu:

Imię i Nazwisko uczestnika,

VLOS / BVLOS / INS (do wyboru),

stacjonarny / e-learning / indywidualny / mieszany (do wyboru)

MIASTO

TERMIN

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!