logo Airborn

UAVO VLOS

  • wróc

Visual Line Of Sight

Kurs UAVO VLOS

Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w celu wydania świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym niezbędnym do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego. Sterowanie oraz nawigacja odbywa się za pomocą nie uzbrojonego oka poprzez obserwację bezpośrednią. Uprawnienie już niedługo będzie powalało także na wykonywanie lotów FPV przy użyciu BSP o masie startowej nie przekraczającej 2kg.

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Składa się ono z czterech etapów które mogą być prowadzone równolegle lub modułowo zgodnie z ustalonym przez podmiot szkolący harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika szkolenia. Każdy kursant przystępujący do szkolenia powinien zostać zapoznany z obowiązującym w podmiocie szkolącym programem szkolenia.

Zapoznaj się z programem

Etapy szkolenia

Szkolenie teoretyczne e-learningowe lub stacjonarne

8h

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w postaci analizy przypadków

8h

Szkolenie praktyczne naziemne - Symulatory

2 - 4h

Szkolenie praktyczne w locie - loty szkolne w powietrzu

4h

Podmiot szkolący weryfikuje wiedzę i umiejętności kursanta na każdym etapie szkolenia i dopiero po ich zaliczeniu i zdaniu egzaminu wewnętrznego wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające podejście do egzaminu państwowego.

Szkolenie UAVO VLOS - Airborn

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w oparciu o platformę e-learningową lub tez odbywać się w formie stacjonarnej, seminaryjnej lub metodą samokształcenia nadzorowanego. Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

  1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
  2. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS).
  3. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego.
  4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
  5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.

Wybierz metodę nauki

stacjonarne

1440 zł

netto

Kup

e-learning

1350 zł

netto

Kup

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!