Wiktor Wyszywacz

/Instruktor/

Wiktor Wyszywacz - Instruktor - Airborn

Wiktor Wyszywacz jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, oraz studium podyplomowego na Politechnice Łódzkiej. Od wielu lat entuzjasta modelarstwa i sportów lotniczych. Zrzeszony od 2001r. w Aeroklubie Łódzkim. Aktualnie pełni funkcję sekretarza Zarządu Aeroklubu Polskiego i jednocześnie działa na rzecz rozwoju sportu dronowego w Polsce. Jest pilotem szybowcowym (licencja PLG) i pasjonatem bezzałogowych statków powietrznych. Posiada uprawnienia VLOS i BVLOS oraz uprawnienia instruktorskie INS. Prowadzi szkolenia i promuje świadome i bezpieczne wykorzystanie dronów w pracy, rekreacji i sporcie. Uczestnik wielu spotkań i konferencji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Jest autorem wydanej pod koniec 2016 r. książki pt. „DRONY – budowa, loty, przepisy”.