Piotr Sadowski

/Instruktor/

Piotr Sadowski - Instruktor - Airborn

Od ponad 18 lat związany zawodowo z lotnictwem cywilnym jako inżynier systemów ATM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest współautorem obecnie wykorzystywanych przez komórkę AMC (ASM2, ASM3) i służby ATS systemów planowania ruchu lotniczego i zarządzania przestrzenią powietrzną oraz projektantem platformy integracyjnej do wymiany danych o ruchu lotniczym i konfiguracji przestrzeni powietrznej z Eurocontrol Network Manager.

Od 10 lat jest wykładowcą Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie pełni funkcję kierownika przedmiotu Technika Komputerowa w Sterowaniu Ruchem Lotniczym. W roku akademickim 2016 prowadził grant rektorski dla Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego, obejmującego budowę autonomicznego UAV do celów transportowych.

W 2012 roku pracował w Instytucie Lotnictwa jako inżynier systemów sterowania w projekcie stratosferycznego samolotu bezzałogowego. Jest czynnym instruktorem UAVO. Posiada uprawnienia UAVO,VLOS, BVLOS i INS MR 25kg. Pasjonat lotnictwa bezzałogowego z silnymi korzeniami modelarstwa. Wolne chwile poświęca rodzinie, mikrokontrolerom, jeździe motocyklem i żeglarstwu.