Karolina Bonarska-Lenarczyk

/Radca prawny/

Karolina Bonarska-Lenarczyk - Radca prawny - Airborn

Radca prawny specjalizujący się m. in. w obsłudze podmiotów z sektora lotniczego oraz w prawie nieruchomości i kontraktach handlowych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa lotniczego zdobyte w 9 – cio letnie pracy na rzecz Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako prawnik i współtwórca przepisów ustawy Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych do niej.

Prowadziła liczne szkolenia z zakresu prawa lotniczego, m. in. na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szkoląc jej personel z zasad odpowiedzialności cywilnej j karnej kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie jest trenerem zajmującym się szkoleniami z zakresu przepisów dotyczących personelu lotniczego. Prowadzi szkolenia dotyczące nowej procedury administracyjnej pozwalające zrozumieć proces uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa ULC, a także inne organy. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z rynku lotniczego. Jest byłą egzaminatorką komisji egzaminacyjnej powoływanej przez Prezesa ULC.