Logo Airborn

faq

  • szkolenia na drony

Frequently Asked Questions

Szkolenia na drony

Ile trwa szkolenie podstawowe VLOS?

Szkolenie VLOS trwa trzy dni. Jest to minimalna ilość czasu niezbędna do opanowania materiału wymaganego na egzaminie państwowym. Czwarty, dodatkowy dzień kursu przeznaczony jest dla osób, które (równolegle do wybranej kategorii VLOS/BVLOS) chciałyby poszerzyć swoje umiejętności w sterowaniu BSP o wyższej kategorii wagowej 5 – 25 kg. Po zakończeniu czwartego dnia szkolenia, kursant posiada uprawnienie do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym, którego masa startowa (MTOM) wynosi do 25kg.

Ile trwa szkolenie zaawansowane BVLOS?

Szkolenie BVLOS trwa 4 dni (lub 5 dni w przypadku masy startowej BSP do 5kg). Podczas kursu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności sterowania Bezzałogowym Statkiem Powietrznym poza zasięgiem wzroku.

Ile trwa szkolenie MTOM25?

Jest to szkolenie dodatkowe realizowane w trakcie jednego dnia. W ciągu tego dnia uzyskuje się wiedzę i kwalifikacje potrzebne do użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego w kategorii wagowej do 25 kg.

Czy na szkolenie muszę mieć własny sprzęt?

NIE. Wszystkie szkolenia przeprowadzane są na sprzęcie ośrodka.

Czy na egzaminie mogę mieć własny sprzęt?

Tak, można mieć na egzaminie własny sprzęt. Istnieje również możliwość odpłatnego wynajmu sprzętu w ośrodku Airborn.

W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

Standardowo zajęcia zaczynamy od 09:00 i kończymy o 17:00.

Czy w cenę jest wliczony egzamin państwowy?

NIE. Egzamin państwowy, podobnie jak w przypadku kursów na prawo jazdy, podlega osobnej opłacie. Szczegółowe informacje w zakładce „egzaminy państwowe”.

Ile kosztuje egzamin państwowy?

Koszt egzaminu państwowego wynosi 207 zł (opłata za część teoretyczną, praktyczną oraz wydanie świadectwa kwalifikacji).

Jaka jest zdawalność egzaminów?

Nie ma czegoś takiego jak zdawalność. Opanowanie wiedzy oraz umiejętności na szkoleniu jest wystarczające, aby zdać egzamin państwowy i jest uzależnione od osoby szkolonej.

Jakie są inne dodatkowe koszty związane ze świadectwem kwalifikacji?

Badania lotniczo-lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarza orzecznika, egzamin państwowy (opłacany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego) oraz ewentualnie opłata za wynajem sprzętu na egzamin w przypadku braku własnego sprzętu.

Z jakim wyprzedzeniem należy dokonać płatności za kurs?

Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem kursu. Dokonanie wpłaty wiąże się z rezerwacją miejsca na kursie. Zdarza się, że zapisy na dane szkolenie kończą się już na tydzień przed rozpoczęciem kursu, dlatego warto dokonywać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy osoby bez doświadczenia mogą brać udział w szkoleniu?

OCZYWIŚCIE. Szkolenie VLOS jest dedykowane zarówno do osób bez doświadczenia, jak również do średnio-zaawansowanych operatorów. Osoba bez doświadczenia może podejść również do szkolenia VLOS + BVLOS.

Czy muszę mieć badania przed szkoleniem?

TAK. Zgodnie z prawem lotniczym, należy przejść badania lotniczo-lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego. Akceptujemy badania uzyskane indywidualnie, natomiast istnieje możliwość wykonania takich badań w również w dniu rozpoczęcia kursu.

Czy wada wzroku dyskwalifikuje mnie jako operatora?

Jeśli nie ma przeciwwskazań od lekarza, wada wzroku nie stanowi przeszkody w odbyciu kursu. Wszystkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia, a w konsekwencji użytkowania BSP będą rozwiązywane podczas indywidualnych konsultacji z lekarzem orzecznikiem.

Ile godzin dziennie trwa szkolenie?

Około ośmiu godzin.

Czy po ukończeniu szkolenia jest możliwość zdania egzaminu państwowego?

TAK. Po każdym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Można do niego podejść pod warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Czy wystawiacie FV?

TAK. Faktura jest generowana automatyczne przez system sprzedaży.

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!