NIEZBĘDNE DOKUMENTY

/ PRZED EGZAMINEM /


Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy przygotować (następnie okazać egzaminatorowi) następujące dokumenty:


– dowód osobisty
– polisa OC
– dowody opłat*
– badania lekarskie (orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika uprawnionego do jego wydawania**)
– wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO do pobrania ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego (wniosek 43/LPL1 – Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO dostępny na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego)


* Wystarczy potwierdzenie przelewu wygenerowane z banku.
** Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez lekarzy orzeczników przeprowadzających badania lotniczo-lekarskie lub przez centra medycyny lotniczej

/ PO EGZAMINIE /


Po zebraniu następujących dokumentów:


– dowody opłat
– orzeczenie lekarskie (ksero)
– polisa OC
– prawidłowo uzupełniony wniosek o wydanie UAVO
– protokół z egzaminu teoretycznego (jeden egzemplarz z dwóch otrzymanych)
– protokół z egzaminu praktycznego (jeden egzemplarz z dwóch otrzymanych)

kandydaci wysyłają je na adres:


Urząd Lotnictwa Cywilnego
DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa

KOSZTY EGZAMINU

EGZAMIN UAVO VLOS - PIERWSZE WYDANIE ŚWIADECTWA

RODZAJ CZYNNOŒŚCI TYTUŁ PRZELEWU KWOTA PODST. ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN VLOS imię nazwisko/egzamin UAVO VLOS/ 207 166,25 125,5 125,5


EGZAMIN UAVO BVLOS - PIERWSZE WYDANIE ŚWIADECTWA

RODZAJ CZYNNOŚŒCI TYTUŁ PRZELEWU KWOTA PODST ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN BVLOS - pierwsze uprawnienie imię nazwisko/egzamin UAVO BVLOS 207 166,25 125,5 125,5


EGZAMIN UAVO BVLOS - DLA POSIADAJĄCYCH VLOS

RODZAJ CZYNNOŒŚCI TYTUŁ PRZELEWU KWOTA PODST. ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN BVLOS - DRUGIE UPRAWNIENIE imię nazwisko/egzamin UAVO BVLOS 306 240,5 174,5 174,5


Opłatę należy przelać na numer rachunku bankowego do opłat ULC:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

* osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
** osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
*** osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których weryfikowana jest wiedza oraz umiejętności przyszłego pilota BSP. Terminy egzaminów ustalane są bezpośrednio z egzaminatorem.

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EGZAMINU ZGODNIE Z PROGRAMEM SZKOLENIA

PRZYPOMINAMY O ZEBRANIU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW PRZED ZAPISANIEM SIĘ NA EGZAMIN

ZAPISY NA EGZAMIN PAŃSTWOWY

WYBIERZ DATĘ EGZAMINU

W razie pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z egzaminatorem:

(+48) 781-252-898

NIE MASZ DRONA NA EGZAMIN?

Każdemu kursantowi, który ukończył szkolenie Airborn, przysługuje możliwość wypożyczenia sprzętu na egzamin państwowy.

 

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

FIGURY

Przykłady figur, których znajomość jest wymagana od kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych.

NAJBLIŻSZE TERMINY EGZAMINÓW UAVO:

GDYNIA

/ --- /

WARSZAWA

/ --- /